hovedside om scc musikk nyheter medlemmer bilder kontakt   pekereDe Unges Kammerkonsert 2002:

CD-cover

De Unges Kammerkonsert er etterhvert blitt en tradisjon i byen vår, og Bergens Kammermusikkforening har stått bak dette arrangementet i en årrekke. Konserten kommer istand fordi Bergens Kammermusikkforening ønsker å styrke tilveksten til en musikkgenre som - på tross av et begrenset format - gir store musikkopplevelser for publikum og store utfordringer for musikere. Bergens Kammermusikkforening har siden 1935 produsert mellom 10 og 12 kammerkonserter i året, med lokalt, nasjonalt og internasjonalt profilerte musikere og ensembler. Foreningens medlemmene får disse konsertene til en betydelig redusert pris, og for studenter/musikkstudenter har foreningen spesielt gunstige medlemsvilkår. Medlemskap i Bergens Kammermusikkforening kan tegnes ved henvendelse til foreningens formann, Finn Totland, Edvard Griegsvei 12, 5054 Solheimsviken.

Program

Skjold Clarinet Choir, Dirigent : Espen Opedal
1. W. A. Mozart Allegro fra Serenade k.388 <5:30>
2. Sjur Hjeltnes Krystallfiber II (2002) <8:55>
3. Øyvind Moe Odds and Ends (2002) <3:55>
4. Reidar Gullesen Koral <2:38>

Concordia-kvartetten, Leder : Anne Hilde Noreen
5. Desènclos Quatour, 3. Sats <5:38>
6. Pelle Broberg Om Sommaren Sköna <2:58>
7. Jean Rivier Grave & Presto <8:50>


Gitar og Kvintett, Griegakademiet, Dirigent : Ricardo Odriozola
8. Olav Berg Concertino for Guitar og fem instrumenter <9:40>

Bergen Unge Kammerorkester, Leder : Tone M. Birkeland
8. Edward Elgar Strykerserenade, Op.20.
9. - Allegro Piazevole <3:19>
10. - Largetto <4:38>
11. - Allegretto <2:48>
12. Edvard Grieg Våren, fra to elegiske melodier, Op.34 <5:34>

 

For å kjøpe denne CD-en vennligst kontakt skjoldclarinetchoir@has.it.

 

 

2002 © Skjold Clarinet Choir
Founded December 1991, BERGEN - NORWAY, contact: contact@skjoldclarinetchoir.net